skip to Main Content

Hol is kezdjem?

Először is, talán komoly elhatározás, akarás kell. Kényszerből, muszájból, nem akarásból, motiválatlanságból nem lehet eljutni a célig. Nem csak röviden nem, de még hosszan sem.

Szabadidő is kell bőven, hogy mihamarabb be legyen fejezve a KRESZ, ami még csak saját idő egyeztetést igényel. De aztán jön a vezetés, ahol többek idejét kell összeegyeztetni.

Ha már megvan a komoly elhatározás, a pénzalapok is tisztázottak, bele is lehet kezdeni.

 • csoportú orvosi alkalmassági (vizsgálat után, a háziorvos állítja ki, díjfizetés ellenében)
 • a 8. osztály elvégzéséről szóló bizonyítvány

Beiskolázni csak azt a magyar állampolgárt (vagy tartózkodási engedéllyel rendelkezőt) lehet, aki elmúlott 16 és ½ éves. A KRESZ vizsgát 16 és ¾ évesen lehet letenni, a forgalmit legelőször a 17. szülinapon.

A tanfolyam kezdetétől számított 1 éven belül le kell tudni tenni a KRESZ-vizsgát. Az első próbálkozásnak is van minimum határideje, 9 hónappal a tanfolyamkezdést követően legalább. A sikeres KRESZ-vizsgát követő 2 éven belül a forgalmi vizsgát is le kell tudni tenni.

 • kész az elméleti képzés? megvan a képzési igazolás? jöhet a KRESZ-vizsga

Az elméleti vizsgán 55 kérdésből 75pontot lehet elérni, a szükséges minimum 65pont. E vizsga keretében nem csak közlekedési ismeretekből vannak kérdések, hanem vezetés elmélet, vezetéstaktika, valamint műszaki ismeretek.

 • sikerült a KRESZ-vizsga? jöhet a vezetés!

Lehet választani AVEZETÉSOKTATÓT a fehér Suzuki SX4-el.
Hogy mennyit kell levezetni? Annyit, hogy sikerrel záruljon a forgalmi vizsga.

A hatóság előír 30 minimális óraszámot, és ehhez 580 km futásteljesítményt!

A 60perces forgalmi vizsgán 50percet kell vezetni. Eközben 2 technikai jellegű feladatot is el kell végezni. Egy parkolási és egy megfordulási feladatot. Ez a hivatalos verzió!

A valóság ennél kicsit összetettebb. Abban az 50 percben, amíg menni, közlekedni kell, sok helyzetbe kell, hogy belevigye oktatója. Kell közlekedni többféle úton. Olyanon, ahol van több forgalmi sáv, olyanon, ahol elsőbbsége van, olyanon, ahol nincs. Olyanon is, ahol a jobbról jövőnek kell elsőbbséget adni.

Kell kanyarodni. Le-, rá-, jobbra-, balra-kanyarodni. Kikerülni, sőt akár előzni is kell!

Ja és természetesen jönnek-mennek a bringások, rolleresek, és a legfőbb ellensége a tanulónak a gyalogosok! A gyalogos, kinek ha elsőbbsége van, nem szabad zavarni. Persze a többi közlekedő sem igazán segítőkész, vagy ha igen, azt meg a vizsgázó nem tudja kezelni. Rendszerint egy lefulladással köszöni meg.

A városunk domborzati viszonyai sem igazán tanulóbarátok, meg az utak szerkezete, vonalvezetése, s annak kijelölése sem.

És akkor ott van még a majré is, a vizsgadrukk. Mikor lehull a lilaköd, és még annyi sem megy, mint egy rosszabb gyakorlásnál.

Mind ezen okok miatt, itt Pécsett a vizsga-sikerességi mutató, az országos átlag alsó harmadában található, 50% alatt eléggé.

Hivatalos verzió:

A gyakorlati órák időtartama 50 perc. Általában egy foglalkozás során 2 vezetési órát tartunk. Ettől megegyezés szerint el lehet térni, és lehet egy órát  (50 percet) is vezetni. Kérjük a kezdési időpont pontos betartását! A megbeszélt időpontokat csak indokolt esetben lehet lemondani, és csak írásban! A 24 órán belül visszamondott óra esetén, valamint az órán való meg nem jelenés esetén 1 óra díja levonásra kerül a befizetésből.

Alapoktatásban egy nap 2 órát lehet vezetni. Főoktatás során legfeljebb 2 + 2 órát, legalább 1 óra szünet megtartásával.

A kötelező oktatási órákat követően a szükséges pótórákat is a szakoktatóval kell egyeztetni.  Ezek díja megegyezik a kötelező órák díjával.

A Forgalmi vizsga időpontját a szakoktatóval egyeztetve az autósiskola kéri meg.  A forgalmi vizsga helyszíne: Pécs Hengermalom utca 2.

A  tanuló és vizsgázó jogai:

 • joga van az elearninges tanfolyam lejárta esetén hosszabbítást kérni, aminek külön díja van.
 • a kötelezően előírt órák teljesítése, valamint 580 km levezetése után forgalmi vizsgán részt venni.
 • joga van a vizsgaidőpontot, legkésőbb a vizsga előtt 5 munkanappal visszamondani.
 • joga van a kulturált oktatási körülményekhez, és türelmes, magyarázó oktatói stílushoz,
 • joga van az oktató járművet rendeltetésszerűen használni a vezetési órák alkalmával.
 • joga van konzultációs órákat kérni az elméleti felkészülés folyamán
 • a gyakorlati képzés során kérhet pótórát, amennyiben szükségesnek érzi
 • joga van a vezetési órákat lemondani, de legkésőbb 24 órával a tervezett óra időpontja előtt jeleznie kell

A vizsgázónak kötelessége:

 • forgalmi vizsgán, vezetésre alkalmas állapotban, megjelenni.
 • A vizsga során be kell mutatnia a személyi igazolványát, és az esetleges már meglévő vezetői engedélyét, vezetői igazolványát.
 • A vizsgáról elkésni nem lehet!
 • Kötelessége a vizsga rendjét megtartani. Ennek megszegése esetén  jelen vizsga felfüggesztésével, a későbbi vizsgák vonatkozásában eltiltással élhet a hatóság.

Az autósiskolának, valamint a szakoktatónak joga van a tanuló képzését befejezni, amennyiben olyan szakmai vagy egyéb probléma merül fel, aminek elhárítása nélkül a szakmai munka nem folytatható tovább biztonságosan.  Ebben az esetben az iskolavezető kiállítja a képzési igazolást, amivel a tanuló új képzőszervnél folytathatja tovább a tanulmányait.

Amennyiben a tanuló bármilyen okból szeretne iskolát váltani, az iskola – a tanuló szóbeli, vagy írásbeli kérésére – 3  munkanapon belül kiállítja a képzési igazolást, amit a tanulónak is alá kell írnia, majd utána az őt illető példányokat megkapja.

Az autósiskola és a tanuló közötti tanulmányi szerződést mindkét fél indoklás nélkül, bármikor felmondhatja.

A vizsgaközpont a sikeres vizsgáról kiállított igazolást, az illetékes közlekedési igazgatási hatóság részére küldi meg , így a sikeres forgalmi vizsga után  a vezetői engedély  az okmányirodákban igényelhető meg. Az igényléskor fel kell mutatni a Vöröskereszt által kiállított igazolást a sikeres vizsgáról, valamint az eredeti orvosi alkalmassági igazolást.

Amennyiben az igénylőnek van a rendszerben 4 évnél nem régebbi fényképe, valamint ha a háziorvos az illetékes hatóságnak elektronikus úton megküldte az orvosi igazolást , és a tanuló a tanfolyam megkezdésekor nyilatkozott erről, nem szükséges személyes jelenléttel megigényelni a jogosítványt. Ebben az esetben a hatóság a beérkező igazolások alapján kiállítja és megküldi a vezetői engedélyét.

Back To Top